วันนี้วันครบสองปีหลังจากที่หลักการยอกยาการ์ตา ถูกประกาศครั้งแรกในเวทีสหประชาชาติกรุงเจนีวา แต่ดูเหมือนคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการ (นักเคลื่อนไหว) เกย์ กับวงการสิทธิมนุษยชนจะไม่ค่อยรู้จัก (เกย์กะเทยบางคนก็ไม่รู้จัก...ตัวผมเองก็เพิ่งรู้จักเมื่อครึ่งปีก่อนเอง) บางคนอาจเคยได้ยิน แต่ก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไร เนื่องในโอกาสครบสองปี มาอ่านถามตอบง่าย ๆ ตามความเข้าใจของจขบ.กัน

 

มันคืออะไรเหรอ ไอ้ยา ๆ ต้า ๆ อะไรเนี่ย?

  • หลักการยอกยาการ์ตา คือการประยุกต์กฎหมายสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ ผู้ร่วมยกร่างหลักการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนจากองค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนที่มาจากทุกทวีปทั่วโลก (มีตัวแทนจากไทยด้วย ศ.วิทิต มันตาภรณ์จากจุฬาฯ) รวมทั้งตัวแทนจากเกย์และเลสเบียน NGO ด้วย ทำให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การประชุมร่างหลักการเกิดขึ้นที่เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย หลักการนี้จึงได้ชื่อตามชื่อเมือง 

แล้วมันต่างจากหลักการสิทธิมนุษยชนสากลยังไง?

  • อธิบายง่ายก็คือ หลักสิทธิมนุษยชนสากลเปรียบเหมือนกฎหมายแม่บทหรือรัฐธรรมนูญที่ให้กรอบกว้าง ๆ ส่วนหลักการยอกยาร์กาตาก็เป็นกฎหมายลูกที่ลงรายละเอียดเพื่อนำไปใช้จริงสะดวกขึ้น ความพิเศษของหลักการนี้คือมีการแนบแนวทางให้รัฐดำเนินการ ต่อประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีพื้นฐานมาจากวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศมาในหลักการแต่ละข้อ

แล้วมันเกี่ยวอะไรกับชายจริงหญิงแท้อย่างเดี๊ยน?

  • จริงอยู่ที่ว่าคนที่ลุกขึ้นมาเย้ว ๆ เรื่องหลักการนี้เป็นชาวเกย์ แต่มันไม่ได้ให้สิทธิคุ้มครองชาวเกย์เท่านั้น ในแง่ของผู้หญิง ถามว่าปัจจุบันยังมีการกีดกันกดขี่ หรือความรุนแรงภายในครอบครัวอยู่หรือเปล่า ก็ยังมี ถ้าเกิดโดนละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะจากคนกลุ่มใด (สามี เจ้านาย หรือญาติ) คุณก็สามารถอ้างหลักการนี้ประกอบการร้องเรียนได้ หรือถ้ารัฐรับหลักการนี้ไปปฏิบัติ ก็จะมีมาตรการลงโทษผู้ละเมิดสิทธิ ก็จะทำให้ทุกคนรู้จักเคารพเพศอื่นที่ต่างจากเพศตัวเองมากขึ้น
  • ในกรณีคุณผู้ชาย คุณก็อย่านึกว่าหลักการนี้ไม่มีประโยชน์เสียทีเดียว เพราะการข่มขืนผู้ชาย (ไม่ว่าจะจากผู้หญิง เกย์ กะเทย หรือชายแท้ด้วยกันเอง...อ่านเรื่องการข่มขืนผู้ชายต่อเชิญ  คลิก) ก็เกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าบ้านเมืองไหน กฎหมายข่มขืนยังไม่ได้ให้การคุ้มครองครอบคลุมถึงผู้ชาย คุณก็สามารถนำหลักการนี้ไปสนับสนุนการออกกฎหมายได้ ดังนั้นหลักการยอกยาร์กาตาจึงเกี่ยวข้องกับทุกคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ 

หลังจากประกาศหลักการแล้วเป็นไงบ้างล่ะ์?

  • หลักการนี้ได้รับการสนับสนุนจากโลกตะวันตกและละตินอเมริกา องค์กร NGO และองค์กรในเครือองค์การสหประชาชาติ แต่ถูกต่อต้านจากกลุ่มศาสนาบางกลุ่มเท่านั้น
  • ในประเทศกำลังพัฒนาอันได้แก่ ทวีปแอฟริกา และเอเชีย มีปฏิกริยาต่อหลักการนี้อย่างเงียบฉี่ -*- แต่ที่แน่ ๆ ในการร่างรัฐธรรมนูญปี ๕๐ นักสิทธิมนุษยชนไทยใช้หลักการนี้ในการล็อบบี้การยกร่างมาแล้ว

 แล้วจะเอามาบอกทำไม?

  • ที่ต้องเอามาลงก็เพราะผมคิดว่าสิทธิมนุษยชน เป็นสิ่งที่เรามีติดตัว อยู่ที่ว่าเราจะตระหนักว่าเรามีมันหรือไม่ ถ้าตระหนักว่ามี เราก็จะรู้จักใช้มัน การที่ผมเอามาลงก็เพื่อบอกว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย เกย์ หรือเลสเบียน ฯลฯ คุณมีสิทธิเท่าเทียมกัน ถ้ามีใครมาละเมิดสิทธิคุณด้วยเหตุว่าคุณมีเพศอย่างที่คุณเป็น คุณต่อสู้ร้องเรียนได้
  • อีกประการสำคัญที่ต้องเอามาลงก็เพราะสิทธิมนุษยชนจะไร้กำลังถ้าสังคมโดยรวมไม่รู้จักและรับรองมัน ถ้าเรารู้ว่าเรามีอยู่คนเดียว แต่สังคมไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่รับรอง ก็ยากที่สิทธิมนุษยชนจะทำงานได้

 

© Solus-VeerCorbis 

ปล. อ่านจบแล้วรบกวนช่วยกระซิบบอกคนข้าง ๆ ตัวอย่างน้อยหนึ่งคน “นี่ตัว รู้จักหลักการยอกยา์การ์ตารึเปล่า...มันคือหลักการสิทธิมนุษยชนที่ช่วยให้เพศต่าง ๆ อยู่ในสังคมอย่างเสมอภาคกันไงล่ะ” ปากต่อปาก จะได้รู้จักกันอย่างทั่วถึงไงครับ

หมายเหตุ: หลักการทั้ง ๒๙ ข้อมาแปลให้เฉพาะหัวข้อ อ่านฉบับเต็มไปที่ www.yogyakartaprinciples.org (ในเว็บเขามี Q&A เหมือนกัน ถ้าอยากอ่านเนื้อหาแบบทางการก็ขอเชิญครับ)
๑. สิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกับคนทั่วไป
๒. สิทธิที่จะเท่าเทียมผู้อื่น และไม่ถูกแบ่งแยก
๓. สิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย
๔. สิทธิในการดำรงชีวิต
๕. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยของบุคคล
๖. สิทธิที่จะมีพื้นที่ส่วนตัว (สิทธิส่วนบุคคล)
๗. สิทธิที่จะมีอิสระจากการถูกริดรอนเสรีภาพโดยพลการ
๘. สิทธิที่จะได้รับพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม
๙. สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมขณะถูกคุมขัง
๑๐. สิทธิที่จะถูกกันจากการทรมาน และการลงโทษหรือการปฏิบัติอย่างทารุณ ไร้มนุษยธรรม หรือหยามเกียรติ
๑๑. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการซื้อขายมนุษย์ทุกรูปแบบ
๑๒. สิทธิที่จะทำงาน
๑๓. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในสังคม และมาตรการป้องกันทางสังคมอื่น ๆ
๑๔. สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างเพียงพอ
๑๕. สิทธิในการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
๑๖. สิทธิทางการศึกษา
๑๗. สิทธิที่จะได้รับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุด
๑๘. การป้องกันจากการทารุณทางการแพทย์
๑๙. สิทธิในเสรีภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก
๒๐. สิทธิในการชุมนุมหรือสมาคมโดยสงบ
๒๑. สิทธิในเสรีภาพแห่งความคิด มโนธรรม และศาสนา
๒๒. สิทธิในเสรีภาพแห่งการเคลื่อนย้าย (ไปไหนมาไหนได้อย่างเสรี)
๒๓. สิทธิที่จะขอลี้ภัย
๒๔. สิทธิที่จะสร้างครอบครัว
๒๕. สิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจการสาธารณะ
๒๖. สิทธิในการร่วมใช้ชีวิตทางด้านวัฒนธรรม
๒๗. สิทธิที่จะสนับสนุนสิทธิมนุษยชน
๒๘. สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและชดใช้ค่าเสียหายอย่างเต็มที่
๒๙. รัฐต้องสามารถตรวจสอบการกระทำอันละเมิดสิทธิดังกล่าวข้างต้นได้
สิทธิในหลักการทั้งหมดจะต้องไม่ถูกกีดกัน แบ่งแยก หรือละเมิด ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับวิถีทางเพศ (Sexual Orientation) และเพศสภาพ (Gender Identity) ของบุคคล


Comment

Comment:

Tweet

ผมกำลังทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ จะเป็นไปได้มั้ย ผมอยากรบกวนที่จะทราบแนวคิด และทัศนคติของพี่มากกว่านี้ ความคิดของพี่เป็นประโยชน์กับงานของผมมากทีเดียว ถ้ายังงัยผมรบกวนติดต่อผมที่ phaifriend@hotmail.com จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลย ฝากด้วยนะครับผม

#43 By Phaifriend (118.174.92.155) on 2010-05-27 20:17

โหลดเพลง

#42 By โหลดเพลงmp3 (110.164.3.154) on 2009-09-30 05:49

แจ่ม

#41 By เพลงฟรี (110.164.3.154) on 2009-09-30 05:49

เรื่องนี้ต้องยกให้ที่นี่ที่เดียว

#40 By MP3ฟรี (110.164.3.154) on 2009-09-30 05:49

สุดยอด

#39 By โหลดเพลง (110.164.3.154) on 2009-09-30 05:49

ชอบมากเลยค่า

#38 By โหลดเพลงmp3 (110.164.3.154) on 2009-09-30 05:49

ฟังเพลง หาเพลง เนื้อเพลง ต้องที่นี่

#37 By โหลดเพลง (110.164.9.82) on 2009-09-29 02:27

แจ่ม

#36 By โหลดเพลงmp3 (110.164.9.82) on 2009-09-29 02:27

เรื่องนี้ต้องยกให้ที่นี่ที่เดียว

#35 By เพลงฟรี (110.164.9.82) on 2009-09-29 02:27

สุดยอด

#34 By MP3ฟรี (110.164.9.82) on 2009-09-29 02:27

เพลงเพราะมากเลยค่า

#33 By โหลดเพลง (110.164.9.82) on 2009-09-29 02:27

ฟังเพลง หาเพลง เนื้อเพลง ต้องที่นี่

#32 By โหลดเพลง (110.164.18.254) on 2009-09-25 02:43

แจ่ม

#31 By โหลดเพลงmp3 (110.164.18.254) on 2009-09-25 02:43

เรื่องนี้ต้องยกให้ที่นี่ที่เดียว

#30 By เพลงฟรี (110.164.18.254) on 2009-09-25 02:43

สุดยอด

#29 By MP3ฟรี (110.164.18.254) on 2009-09-25 02:43

เพลงเพราะมากเลยค่า

#28 By โหลดเพลง (110.164.18.254) on 2009-09-25 02:43

เยี่ยมเลยครับ

#27 By โหลดเพลงฟรี (203.156.6.72) on 2009-08-26 01:44

โอ้ เราแอบเดาถูก

แต่ก็แอบหวังไว้ว่าให้ เป็นคนละกันเพราะอย่างน้อย เรื่องสนธิสัญญานี้ก็รู้กันแน่นอนในคนสองกลุ่มเนอะครับ cry

ปล. x press live ฉบับที่มีบทความของพี่ลงนี่มี content Y มากผิดปกตินะครับ confused smile

#26 By [p]ete (202.28.181.220) on 2009-04-07 22:29

^
^
^
ใช่ครับ ผมเขียนเอง แต่ได้ซับเอดิเตอร์ช่วยเรื่องภาษาอังกฤษด้วย sad smile

#25 By pisces on 2009-04-07 12:11

เหมือนอ่านเจอใน express live ที่แจกตามรถไฟฟ้าเหมือนกัน พี่เป็นคนเขียนไปลงป่าวครับเนี่ย question

#24 By [p]ete (125.25.103.214) on 2009-04-06 13:38

ความเสมอภาคเป็นสิ่งที่ดีคะ =)
ไม่ว่าเพศไหนๆ

#22 By koyubi on 2009-03-29 23:20

เพิ่งเคยได้ยินนะครับ

เห็นด้วยกัย คห.20 ครับ

Hot!

#21 By chimerateddy on 2009-03-29 22:27

จะเปนเพศไหนก็มีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วเนาะ ก็เลยมีข้อสิทธิเพื่อพยายามให้เสมอภาค แต่ก็พยายามดีแล้วละ จริงๆปัญหาอยุ่ที่จารีตประเพณี และวัฒนธรรมมากกว่านะคะ

#20 By ☂ YukiUsagi ★ on 2009-03-29 21:23

เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะนี่ ยังไงก็จะเอาไปบอกต่อ ๆ ละกันครับ ><!!

เห็นมีอะไรต่าง ๆ ออกมามากมาย แต่ว่าก็ไม่ประสบผลสำเร็จสักที หวังว่าอันนี้คงจะสำเร็จไปได้ดีนะครับ confused smile

#19 By kunemata on 2009-03-29 20:40

สิทธิที่ควรมีอย่างแท้จิง สิทธิที่ 20 นี่เสื้อเหลืองโดยแท้
และวันนี้ได้ข่าวว่า เลิกฟ้องคดีที่เสื้อแดงไปที่บ้าน ป๋า เปรม เนื่องจาก มีผู้วินิฉััย แล้วว่า ปราศจากอาวุธ(แต่กระจก แตก ดัง เพล้ง!) เป็นงี้ไปได้งาย ไม่ยอม ไม่ยุติธรรม
แล้วไอ้ความเห็นที่ 15 & 16 นี่ มาคอมเม้นหรือมาขายของนี่??sad smile

#17 By hola (124.121.108.177) on 2009-03-28 14:47

สนับสนุนเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศนะคะ
ขอให้มีผลจริงในทางปฏิบัติก็แล้วกันค่ะ

#14 By ......................... on 2009-03-28 01:53

Hot! Hot! confused smile

#13 By (^_^)/nana on 2009-03-28 01:01

เท่าที่เห็นในปัจจุบัน สิทธิพวกนี้โดนกีดกันเป็นอย่างมากฮะ
เอ่อ ยังกังวลกับตัวเองเหมือนกันเมื่อถึงวัยที่จะต้องทำงานว่า
เค้าจะกีดกันหรือเปล่า เฮ้อ..Hot! Hot!

#12 By ............. on 2009-03-27 22:06

ถือสิทธิเท่าเทียมกันทุกคน big smile

#11 By ChayaLively on 2009-03-27 22:03

คนเราควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกันในทุกสถานะ

Hot!

#10 By เจน on 2009-03-27 21:49

ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันเอาขึ้นฮอตโพสครับ
จะได้ช่วยให้หลักการยอกยาการ์ตาเป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกนิด cry

#9 By pisces on 2009-03-27 18:54

เพิ่งรู้แฮะ ว่าเขามีการประชุมแบบนี้กันด้วย

ไม่ว่าเพศใด ถ้าไม่เบียดเบียนใครสังคมก็สงบสุข#8 By baka-copain on 2009-03-27 18:39

ขอเถียง#5นิดนึงค่ะ
เราไม่คิดว่าทุกคนจะไม่อยากเกิดเป็นโน้นรึเป็นนี้
การที่เราเกิดมาเป็นเรา ทำให้เราเป็นอย่างที่เราเป็น
และการที่เราได้แสดงออก และได้ใช้ชีวิตโดยความตั้งใจของตนเองนั้น เราก็ถือเป็นเราอย่างที่สุดแล้ว

ทั้งที่เกิดเป็นผู้หญิง มีโอกาสถูกกดขี่อย่างไม่เป็นธรรมสูงกว่า
แต่เราก็เชื่อว่าหลายคน(รวมถึงเราด้วย)ก็ยินดีที่จะเกิดเป็นผู้หญิงมากกว่าค่ะ
เพราะมันทำให้เราเห็นใจคนอื่นมากขึ้นbig smile

#7 By *MU on 2009-03-27 18:16

เพิ่งเคยได้ยินล่ะครับ :)
คนใส่เสื้อสีภาคเหนือเราก็คงไม่เคยได้ยินมังครับ :D

Hot! Hot! Hot!

#6 By Kasidej on 2009-03-27 18:01

อ่านะ
เราว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วอยากเป็นหรอก
เขาเองก็เหมือนๆกับเรา
แค่มีรสนิยมไม่เป้นที่ยอมรับ
เขาควรจะได้สิทธินะ
เพราะยังไงเราก็ควรมองที่ความสามารถ
อย่ามากดขี่กันเลยดีกว่า
เรื่องแบบนี้
มีแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน
พวกเขาจะได้รู้สึกว่าอยู่บนโลกอย่างสบายใจ
อิอิconfused smile

#5 By ZeNsE .dAyZ on 2009-03-27 17:43

เข้ามาปั๊มดาวค่ะ อิอิ
sad smile
Hot!
เดี๋ยวค่อยมาอ่าน

#4 By blackholesun on 2009-03-27 00:04

เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันเนี่ยล่ะค่ะ Hot!

#3 By gallantfoal on 2009-03-26 22:16

สิทธิมนุษยชน จะช่วยในเรื่องการจัดการความขัดแย้งได้อย่างไรบ้างคะ big smile open-mounthed smile confused smile

#2 By Pat's Song on 2009-03-26 22:06

จริงๆสิทะต่างๆที่ว่ามานั่นทุกคนก็สมควรจะได้อยู่แล้วนะ
ทำไมแค่มีอะไรที่แตกต่าง ถึงต้องได้รับความไม่เท่าเทียมกันด้วยก็ไม่รู้เนอะ
นี่แหละมนุษย์ อิอิ
Hot!

#1 By groundfloor on 2009-03-26 22:06