เกย์ในโลกมุสลิม (๑)

posted on 02 Feb 2008 05:30 by pisces in Book, Gay, Social

ช่วงนี้กำลังอินกับเรื่องเกย์ ๆ วันนี้เลยเอาเรื่องเกย์ในโลกมุสลิมมาให้อ่านกัน แปลมาจากบทความในนิตยสารนะครับ (เครดิตอยู่ด้านล่าง) ส่วนคำอธิบายเพิ่มเติมนั้นก็มาจากที่ผมเคยอ่าน ๆ มาบ้าง หรือดูสารคดีมาบ้าง

หลายคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าศาสนาอิสลามถือว่าพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเป็นบาป และเนื่องจากกฎหมายของประเทศมุสลิมมีพื้นฐานมาจากกฎหมายศาสนา ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายประเทศมุสลิมมักจะมีบทลงโทษสำหรับกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน ในเมื่อมีกฎหมายควบคุมแล้ว ถามว่ายังีพฤติกรรมดังกล่าวอยู่อีกหรือ คำตอบคือมีครับ พฤติกรรมรักเพศเดียวกันมีมานานนม มีในทุกสังคม มีในทุกชนชั้น ดังนั้นเราจะมาดูว่ากฎหมายในแต่